Llibre assertivitat, comunicació i relacions personals

https://www.youtube.com/watch?v=drXU3PuqsDg