Taller 3: Gestió de conflictes i límits

taller_4Posar límits i expressar amb equilibri i determinació els nostres desitjos, opinions i necessitats, és una cosa que ens pot resultar difícil dur a terme. Pot ser que ho fem de manera agressiva i perdem els nervis o pot ser que hàgim après a reprimir-nos, a callar o a cedir, per no disgustar als que ens envoltaven.

Dir no de manera clara, defensar els nostres drets amb calma i coherència o posar límits, és una cosa molt útil i necessària en certs entorns o davant certes persones en l’àmbit professional o personal. Si a més a més ho aprenem a fer d’una manera respectuosa podem tenir més possibilitats d’apropar-nos als nostres objectius.

En aquest taller, reforçarem aquestes habilitats i aprendrem a posar límits als altres, a fer-nos respectar i millorar la nostra comunicació, de manera ferma, amorosa i molt més efectiva.

• Aprendre a detectar la manipulació subtil.
• Conèixer les estratègies agressives dels altres i aprendre a posar-los fre.
• Potenciar la nostra independència i llibertat personal.
• Obtenir estratègies creatives per enfrontar-nos a aquest tipus de situacions en el dia a dia.