Taller 2: Comunicació i Emocions

Virginia SatirCom respons davant l’un altre quan et sents vulnerable? Quan et sents ferit/da o atacat/da i no sembla existir comprensió, enteniment o proximitat? Sovint fins i tot quan tractem de comportar-nos de manera assertiva, ens trobem amb dificultats. En aquests moments, hi ha qui opta por intimidar i acusa, qui desvia l’atenció i resta importància, el que tracta d’agradar i trobar l’equilibri o qui busca arguments elaborats i es manté distant i racional. I tu On sols col·locar-te?

Tots i cadascun de nosaltres hem anat creant mecanismes des de la nostra més tendra infància per a respondre quan ens sentíem profundament vulnerables. Mecanismes que han anat conformat el nostre cos des de petits i que no han estat lliurement triats. Molts d’ells encara continuen regint la nostra conducta com a adults, esgotant-nos i llevant-nos espontaneïtat i energía.

Un taller vivencial i pràctic en el qual usarem la Gestalt, el Mindfulness, el Moviment i la Teatroterapia per integrar i entendre des del cos i través de l’experiència aquests mecanismes.

Objectius:

  • Experimentar la vulnerabilitat i aprendre a gestionar la incertesa respecto a l’altre/a.
  • Construir un diàleg intern constructiu i afavoridor, que ens guareixi i ens ajudi.
  • Fomentar la responsabilitat personal i aprendre a relacionar-nos des de l’adult.
  • Reforçar la comunicació con un/a mateix/a, la confiança i autoestima